Koncepcje energooszczędne

BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY - CZYLI JAKI?

 

Jest to budynek, w którym zastosowane zostały rozwiązania projektowe oraz techniczne umożliwiające użytkowanie go przy małym zużyciu energii oraz zapewnieniu komfortowych warunków higieniczno-sanitarnych. Inaczej mówiąc to taka konstrukcja, która traci relatywnie mało energii potrzebnej do jej eksploatacji, a zwłaszcza do ogrzewania jej pomieszczeń.

 

Budownictwo energooszczędne to inteligentna technologia budownictwa, która umożliwia uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego. To rozwiązanie pozwala również na budowę domu o niskim zużyciu energii, czyli o bardzo niskich kosztach eksploatacji w porównaniu do dotychczasowych budynków mieszkalnych. Uzyskać to można poprzez ograniczenie zużycia energii w zakresie ogrzewania budynku, podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej. Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną osiąga się zarówno poprzez zachowanie szczelności budynku, jak również zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej oraz odpowiednich okien ciepłochronnych, a co za tym idzie unikanie mostków termicznych.

 

Dobrze ocieplone oraz dokładnie wykonane budynki potrafią zużywać tylko 30 kWh/(m2a).

 

Najwyższą obecnie formą budownictwa energooszczędnego są budynki pasywne.